GGM FSF42U | Golvstativ 19tum 42HE d39-61cm | Storel