NSYAMRD80357SB | DIN 35x7,5 skena för SBM 800 | Storel