NSYAMRD60357SB | DIN 35x7,5 skena för SBM 600 | Storel