NSYAMRD50357SB | DIN 35x7,5 skena för SBM 500 | Storel