NSYAMRD30357SB | DIN 35x7,5 skena för SBM 300 | Storel