NSYAMRD20357SB | DIN 35x7,5 skena för SBM 200 | Storel