NSYAMRD15357SB | DIN 35x7,5 skena för SBM 150 | Storel