7392016810036 | Förgreningsbox, ADP 516-22 | Storel