5ST3820-3 | Adapter till jordfelsbrbl 5SM2 | Storel
<