SI000DN80 | SÄKRINGSHÅLLARE DIN 80 STL 000 | Storel