6XV18303FH10-3 | MARKKABEL 2-TRÅD SKÄRMAD | Storel