22530841-124-02 | RKK-S 4G0,75 300/500V VIT B100 | Storel
<