172601003B0100 | FQ Xtra 1,5 GRÅ Dca R100 | Storel