14641909 | Centrumbricka för Krone/keysto | Storel