18143515 | Genomför 1 slang/kabel W.1 Grå | Storel