10132279 | 3-facksram.ho.inkl.m.p-vit R.3 | Storel