10122235 | 2-facksram.ho.inkl.m.svart R.3 | Storel