MTN6003-0006 | JALUSI-/VÄRMEAKTOR INF KNX | Storel