MTN6904-0002 | Fäste väderstation basic V2 | Storel