2CDG110167R0011 | SPÄNNINGSAGG STANDARD 640mA | Storel