2CDG110144R0011 | SPÄNNINGSAGG STANDARD 160mA | Storel