2CDG110249R0011 | KOMBI AKTOR 24K 230V 10A | Storel