HF01-1T GRIPPLE | WIREUPPHÄNG MED PLÅTF 1M | Storel