HF02-7T GRIPPLE | WIREUPPHÄNG MED PLÅTF 7M | Storel