RAF-M32B-29-90 | FÖRSKRUVN VINKEL M32X1,5 | Storel