2TKA001744G1 | APPARATDOSA 13/26 U TILLBEHÖR | Storel