2CKA006400A0085 | RÖRELSEVAKT INSATS RELÄ | Storel