1220NE+LS1561.07WW | SLAVDIMMER TILL 19 018 35 | Storel