GTVDM00B | Blindplatta för GTV data/media | Storel