GBMAR5045 | Adapterram Rastec R50 till R45 | Storel