SBOX-742-ST ST | Golvbox stål ingj box 4 fack | Storel