52054101 -035 | Golvgenomföring lucka 170x115 | Storel