CSU795395 | Kabelstege KHZSP85-600 3m Fzv | Storel