CSU795404 | Kabelstege KHZSP85-500 6m Fzv | Storel