CSU795394 | Kabelstege KHZSP85-500 3m Fzv | Storel