CSU795393 | Kabelstege KHZSP85-400 3m Fzv | Storel