CSU795402 | Kabelstege KHZSP85-300 6m Fzv | Storel