CSU795392 | Kabelstege KHZSP85-300 3m Fzv | Storel