CSU795401 | Kabelstege KHZSP85-200 6m Fzv | Storel