CSU795391 | Kabelstege KHZSP85-200 3m Fzv | Storel