CSU0828103FS123 | LOCK FÖR KABELNEDFÖRNING 100 | Storel