CSU7606100FS123 | Låsadapter för hänglås 60x100 | Storel