XMLA020C2S11 | Tryckvakt 0,7 - 20 BAR Pg13 | Storel