3SE5112-0LA00-1CA0 | GRUNDBRYTARE HÖG KORR | Storel