XS130B3PBM12 | INDUKTIV GIVARE M30 12-24V | Storel