3RX8000-0CB52-1GL0 | HYLSDON M12 HONA 10M 5-POL | Storel