XMLP025BD790 | Tryckgiva 25 bar M12 0-10V | Storel