XMLP016BD790 | Tryckgiva 16 bar M12 0-10V | Storel