XMLP010BD790 | Tryckgiva 10 bar M12 0-10V | Storel