XUB2BNANM12R | FOTOCELL M18 MOTTAGARE NPN SL | Storel